Pagina's

GET your HAIR in STYLE and this HEART in GEAR
live LIFE love SURPRISES, elude DANGER.

STAY small DREAM quality..

Salon du Trezo logo

Salon du Trezo logo

zaterdag 29 maart 2014

OUCH!IS dit voor jou herkenbaar? Deze aandoening heet een chondrodermatitis nodularis helicis. 
Een wat?! Chondro betekent kraakbeen, derma is huid en -itis staat voor ontsteking. Het is dus een ontsteking aan het kraakbeen. Vaak is het een knobbeltje of wondje aan de oorrand. Het is vaak heel erg pijnlijk als wij als kapper zijnde er per ongeluk met de kam er tegenaan komen, of als je er überhaupt tegenaan komt of stoot. Het is onschuldig, maar wel erg lastig. Overdag gaat het nog wel, mensen zijn voorzichtig met het op en afzetten van hun bril en kammen hun haren zonder het oor aan te raken. 's Nachts is het meestal een stuk vervelender. Ze maken een kuil in het kussen om het oor in te leggen of  moeten noodgedwongen op hun rug of andere zij slapen. Dat is vaak lastig. Dit pijnlijke knobbeltje ontstaat namelijk juist aan de kant waar iemand het liefst op ligt. Dat slaapt dus erg ongemakkelijk. 
Het ontstaat door druk. Meestal op het kussen. Door langdurige druk komt de bloedvoorziening van het meest uitstekende deel van het oor wat in de knel en ontstaat er weefselschade met ontsteking. Het komt vaak voor bij mensen die om de een of andere reden maar op één zijde kunnen slapen, bijv. na een heup- of schouderoperatie.
Nu weten we wat het is en hoe het komt, maar wat doe je eraan? Het wegnemen van de druk is het allerbelangrijkste. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want men slaapt niet voor niets graag op die zij. Soms lukt het met een schuimrubber ring rondom het oor voor de nacht. Het oor komt dan vrij te liggen. Als dit niet helpt kun je ontstekingsremmende middelen opsmeren of inspuiten, het knobbeltje bevriezen of zelfs opereren. Natuurlijk is het altijd verstandig om even naar de huisarts te gaan.
With love, style agents..


IS this familiar to you? This condition is called a chondrodermatitis nodularis helicis .
A what?! Chondro means cartilage , derma means skin and -itis means inflammation. So it is an inflammation of the cartilage. Often it is a lump or wound on the edge of you ear. It is often very painful when we comb against it accidentally as a hairdresser or if you bump against it it is really painful. It's harmless , but very difficult. During the day, people are cautious and carefully put on and off their glasses and comb their hair without touching it. At night , it is usually a lot worse. They lay their ear in a hole in the cushion or are forced to sleep on their back or side. It is often difficult. This painful nodule occurs precisely on the side where someone prefers to lie. That makes sleeping very uncomfortable.
It is caused by pressure. Usually on the pillow. By prolonged pressure that pinches the blood supply of the most outstanding part of the ear that creates tissue damage with inflammation. It often occurs with people who, for one reason or another,  sleep on one side, for example after a hip or shoulder surgery .
Now we know what it is and how it happens, but what can you do to prevent? The removal of the pressure is the most important. That is easier said than done, because one does not sleep for any reason like that. sometimes it works with a foamring around the ear during the night. The ear is then free from pressure. If this does not help you can use cream or injections against the pain. freeze the nodule or even use surgery. Of course it is always wise to just go to a doctor.

With love , style agents ..bron: Kappersnieuws.

Geen opmerkingen: