Pagina's

GET your HAIR in STYLE and this HEART in GEAR
live LIFE love SURPRISES, elude DANGER.

STAY small DREAM quality..

Salon du Trezo logo

Salon du Trezo logo

vrijdag 22 juli 2016

T R O T S


TROTS, dat ben ik nog steeds als ik mijn ingezonden serie voor de Coiffure Awards 2016 bekijk. Hoewel ik dan geen nominatie heb gehad, sta ik volledig achter mijn werk. 
Het is dan ook mijn allereerste inzending voor deze gerenommeerde wedstrijd en zal waarschijnlijk altijd speciaal blijven. 
Belangrijk vind ik ook dat er een bepaald verhaal achter een shoot moet zitten. Ik verzin niet zomaar een kapsel of idee omdat er iets neergezet moet worden. Au contraire! Er zit wel degelijk iets achter...
Zie hier mijn verhaal achter deze inzending:
Ik wou graag een stoere, doch vrouwelijke en jonge serie neerzetten. Natuurlijk zijn de foto’s een combinatie van persoonlijke stijl en mijn visie op het haar voor de vrouw van komend seizoen.
Zachte tinten die met de juiste coupe een beetje edgy overkomen. Het is ok√© om uit de band te springen en je eigen ding te doen. Vaak vind ik dat je een beetje “gevangen” zit in hoe anderen vinden dat je je moet gedragen of hoe je eruit moet zien.
Vandaar ook de teksten/slogans op de bordjes die de modellen vasthouden en het “mugshot” thema. Die edgy feel heb ik ook vertaald naar de visagie en de kleding/accessoires. Zo krijg je vind ik een mooi totaalplaatje in mijn serie.

Waarom ik dan niet genomineerd ben? Misschien is de serie te "netjes" moet ik meer leren loslaten, niet zo perfectionistisch zijn, even met de handen door het haar en klaar. Misschien moet ik professionele modellen vragen die ervaring hebben met shoots, misschien een stylist of een visagist die dit alles voor mij regelt.  Misschien wel, maar ik vind het vooral belangrijk dat ik nu kan terugkijken en denk, goh dit heb ik toch maar even zelf neergezet! 
Ik werk samen met een fantastische fotograaf en heb een fantastisch team dat achter mij staat. En ik ben Trots! 
Ik zal altijd volledig achter mijn werk staan, als ik daardoor geen beeldje win, het zij zo. Dan heb ik er in elk geval wel een goed gevoel over.

With love, style agents..

PROUD, that's what I am when I look at my series for the Coiffure Awards 2016. Even though I didn't get nominated, I still 100% believe in my work. 
It is off course my first series for this well known competition and will probably always stay special.
It's important for me that there's always a story behind a shoot or a series. I don't just make up an idea or a haircut because I have to make something. Au contraire! There's definitely some story behind it.. Behold my story behind this shoot:
I wanted to make a sturdy though feminine and young series. Off course these pictures are a combination of my personal style and my vision for women's hair this season. Soft colors that with the right hairdo have a little edgy feel.
It's okay to go a little wild and do your own thing! Most of the times people are "trapped" because of the way other people think you should behave or act or how you should look.
That's why I choose these lyrics on the signs that the models are holding and the "mugshot"theme. I also translated that edgy feel into the make-up and styling. That's how my shoot becomes one.

Why I didn't get nominated? Maybe my series is too "neat", maybe I have to learn to let things go, not be such a perfectionist, just let my hands run through the hair and done! Maybe I should ask professional models that are more experienced with shoots, maybe a stylist or a make-up artist that takes care of all of these things for me. Maybe.. But at least now I can look back and think, I did this. I work with a great photographer and I have a great team that supports me. And I am Proud! 
I will always be 100% behind my work and if I don't win a statue, so be it. At least I have a good feeling about it.

With love, style agents..